Thursday, March 21, 2013

WTF - TEMPAT ASAL STOK PENGHISAP MARIJUANA DUNIA

#Masukkan dalam list percutian anda. YAY!

Ganja ialah bandar kedua terbesar di Azerbajian dengan populasi seramai 330 000 orang penduduk . Ianya sudah wujud sejak kurun ke 5 masihi. Bandar ini mendapat namanya dari perkataan Parsi Ganj, yang bermaksud harta.


No comments:

Post a Comment